آخرین اخبار و مقالات

مراکز تماس مرکز هزینه یا پل درآمد زایی سازمان

مراکز تماس مرکز هزینه یا پل درآمد زایی سازمان

مراکز تماس مرکز هزینه یا پل درآمد زایی سازمان مرکز تماس، اینکال یک راهکار جامع و مناسب برای کسب و…
7 اشتباه رایج مرکز تماس

7 اشتباه رایج مرکز تماس

امروزه مصرف کنندگان قدرت بیشتری نسبت به گذشته دارند.....
تفاوت مرکز تماس با مرکز ارتباط

تفاوت مرکز تماس با مرکز ارتباط

بسیاری از این دو واژه به جای یکدیگر استفاده می کنند ، اما آنها یک چیز نیستند. مراکز تماس و…
مشتری مداری از نگاه دکتر بهبود عباسی

مشتری مداری از نگاه دکتر بهبود عباسی

دکتر بهبود عباسی: با توجه به سیر تحولی در ساختار مراکز تماس و ایجاد نوعی نگاه بین المللی و داخلی…
معرفی اینکال

معرفی اینکال

مرکز تماس امروزه بخش بسیار حیاتی در هر سازمانی و شکل‌دهنده چهره سازمان در نظر مشتریست که برای دریافت یا…