گالری تصاویر مراسم انعقاد تفاهم نامه کانون سندرم داون ایران

371A5820371A5820
371A5820371A5820
371A5805371A5805
371A5783.00_03_08_27.Still004371A5783.00_03_08_27.Still004
371A5783.00_03_08_12.Still006371A5783.00_03_08_12.Still006
371A5783.00_03_07_33.Still003371A5783.00_03_07_33.Still003
371A5783.00_03_06_32.Still005371A5783.00_03_06_32.Still005
371A5783.00_03_05_46.Still008371A5783.00_03_05_46.Still008
371A5783.00_03_04_37.Still001371A5783.00_03_04_37.Still001